Prawo regulujące wycinkę drzew


Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej działce obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew w inne miejsce.

Tagi dla artykułu

usługi

Komentarze: 1


noavatar.png
Wojtyczka 2022-03-26

Bezzwłocznie niespełna rok po ślubie przetrwali rodzicielami bajecznej córuni, natomiast po dwóch latach młodzika.